O nás

Dunagép Slovakia spol. s r.o. bola založená 5.januára 2005. Naša spoločnosť vykonáva zdvíhacie, žeriavnické a transportné práce pri stavebných, montážnych, opravárenských a údržbárskych prácach. Náplňou našej činnosti je mimo prenajímania, zapožičania mobilných autožeriavov s personálom aj návrh a realizácia technológie zdvíhania v stavebnom, montážnom a spracovateľskom priemysle tak v oblasti investícií ako aj pri ich údržbe. Sme dcérskou spoločnosťou akciovej spoločnosti DUNAGÉP ZRt., ktorá patrí medzi najväčšie spoločnosti v Maďarsku, zaoberajúcimi sa prenajímaním automobilných žeriavov.

  • Kapacita našich automobilných žeriavov so sídlom na Slovensku je 8 – 160 tôn, u našej materskej spoločnosti až 500 ton. V prípade potreby väčšej nosnosti zabezpečíme zdvíhacie práce pomocou našich stálych domácich a zahraničných partnerov. S našimi vlastnými mechanizmami dosiahneme zdvihovú výšku až 78m, a z mechanizmami od materskej firmy až 146m.
  • Pre realizáciu zdvíhacích prác pripravíme aj zdvíhacie plány.
  • Odborne vysoko vzdelaní pracovníci s dlhoročnou odbornou praxou a spoľahlivý strojový park je pripravený splniť Vaše požiadavky. Poistenie vzťahujúce sa na naše hlavné činnosti garantuje presné, spoľahlivé, zákaznícky orientované vykonávanie našich služieb.
  • Vykonávame aj špeciálny transport v spojitosti so žeriavnickými prácami.
  • Naše zariadenia, stroje udržujeme vo výbornom technickom stave za pomoci vlastných odborníkov ako aj využitím služieb špecialistov. Nepretržite inovujeme. Použitím najmodernejších strojov a zariadení sa snažíme sústavne zlepšiť kvalitu a produktivitu našej činnosti.
  • Naša spoločnosť vykonáva veľké úsilie pre zabezpečenie odborného rastu spolupracovníkov a pre ich náležité ohodnotenie. Z tohto dôvodu pravidelne organizujeme odborné školenia pre našich spolupracovníkov.